English     صفحه نخست
مدیریت پیگیری تخلفات : نام واحد
   
سیدمرتضی شهیدی نام مدیر :
 

این مدیریت یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت حقوقی است که اجرای سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رسیدگی به تخلفات و نیز وظیفه بررسی و رسیدگی به شکایات واصله از طریق سامانه الکترونیک شکایات را بر عهده دارد. وظایف محوله برعهده این مدیریت و اجرای صحیح آن، ضامن سلامت و امنیت خاطر سرمایه گذاران داخلی و خارجی حوزه بازار سرمایه بوده و در واقع بخش وسیعی از نقش نظارتی سازمان، از طریق اعمال ضمانت اجراهای موجود در قوانین و مقررات بازار سرمایه، توسط این مدیریت به سرانجام می رسد. اقدامات مدیریت پیگیری تخلفات، در دو بخش کلی پیگیری شکایات حوزه بازار سرمایه و رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت سازمان صورت می‌پذیرد.
 
 
از جمله حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه داشتن اطمینان کافی از حفظ حقوق خود در صورت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشکل و اختلاف است. سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار (سمتا) در راستای حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران راه اندازی و به مرحله اجرا گذاشته شده است. مدیریت پیگیری تخلفات در اجرای وظایف و اختیارات خویش برای تحقق بازاری کارآ و شفاف اقدام به رسیدگی به شکایات می نماید. با ایجاد این سامانه علاوه بر حذف یا کاهش بسیاری از هزینه‌ها مانند ایاب و ذهاب یا هزینه‌های پستی، سرعت رسیدگی به شکایات به صورت قابل توجهی افزایش یافته و حتی المقدور در حل و فصل موضوع شکایت مطابق با مقررات اقدام می‌گردد.
همچنین به منظور ایجاد بازاری شفاف و کارآ و با نگاهی پیشگیرانه به اعمال مجازاتهای انضباطی در بازار سرمایه، مدیریت پیگیری تخلفات به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود به گزارش‌های تخلفی که واحدهای نظارتی داخل و یا خارج سازمان ارسال می‌نمایند رسیدگی و با توجه به "دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان" اقدام نماید. در بخش دیگری از سامانه سمتا، در جهت اجرایی نمودن فرآیند رسیدگی به تخلفات مطابق دستورالعمل یاد شده و ثبت و ضبط تمام اسناد و همچنین ایجاد روند الکترونیکی دعوت متهمین به تخلف به جلسات رسیدگی، سامانه سمتا طراحی و درحال بهره‌برداری است.

الف) روند رسیدگی به شکایات
سامانه سمتا، سامانه‌ای آنلاین است که جهت ثبت شکایت احتیاجی به مراجعه حضوری نداشته و اشخاص میتوانند در هر زمان و مکانی که دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایند. شاکیان با مراجعه به سامانه سمتا به آدرس اینترنتی http://shekayat.seo.ir و یا از طریق لینک موجود در صفحه اصلی سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، پس طی مراحل ثبت شکایت، کد رهگیری دریافت نموده و در مراجعات بعدی به سامانه با وارد کردن کد رهگیری قادر به پیگیری شکایت خواهند بود.
پس از ورود به فرم طرح شکایت و با انتخاب نوع شاکی (حقیقی یا حقوقی) ، اطلاعات کامل شاکی دریافت می شود. آن در مرحله بعدی باید اطلاعات متشاکی وارد شود که بر اساس فرم‌های تعبیه شده در سامانه، انتخاب شده و در نهایت موضوع شکایت را از لیست موجود تعیین و متن شکایت خود را نیز وارد می‌‎نماید. در پایان در صورتی که ارائه اسناد یا اطلاعاتی در خصوص شکایت لازم باشد شاکی می تواند با بارگذاری در سامانه آن اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهد. پس از طی این مراحل، ضمن اختصاص کد رهگیری، شکایت به مدیریت پیگیری تخلفات ارجاع می‌شود. کارشناسان پس از دریافت شکایت از طریق سامانه مذکور و بررسی کارشناسی و مکاتبه با شرکت‌ها و در صورت نیاز با واحدهای نظارتی، موارد مزبور را بررسی و پاسخ مقتضی خود را به اطلاع شاکی می‌رسانند. مکاتبه با شرکت‌‎ها تماماً به صورت الکترونیک بوده و از طریق اتصالی که سامانه سمتا با دو سامانه الکترونیکی کدال و ستان دارد انجام می‌شود. به عبارت دیگر شرکتها و اشخاص تحت نظارت با مراجعه به پنل مخصوص خود در سامانه کدال یا ستان، استعلام را مشاهده و پاسخ مقتضی را از همان طریق و حداکثر طرف مدت ده روز به سازمان ارسال می‌نمایند. اتمام رسیدگی به شکایت از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه شاکی و پست الکترونیکی ایشان اعلام می‌گردد. شاکی با مراجعه به قسمت پیگیری شکایات سامانه سمتا نیز می تواند از محتوای پاسخ اطلاع حاصل کند.
در صورت اختلاف بر سر جنبه مالی و یا احراز تخلف توسط واحدهای نظارتی داخل یا خارج از سازمان، مراتب از حیث انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات مطرح و درخصوص جنبه مالی، شاکی راهنمایی شده تا حسب مورد از طریق کمیته سازش و هیأت داوری و یا مراجع قضایی موضوع را پیگیری نماید. یادآور می‌شود رسیدگی به اختلافات مالی فیمابین سرمایه‌گذاران و اشخاص تحت نظارت سازمان و مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، بر اساس ماده 36 قانون بازار در کانون‌ها و در صورت عدم سازش، در هیأت داوری صورت گرفته و مدیریت پیگیری تخلفات
صرفاً به جنبه تخلفاتی موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز  تخلف از طریق مراجع رسیدگی، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

ب) روند رسیدگی به تخلفات
رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت سازمان، پیرو گزارش تخلف از سوی ادارات نظارتی سازمان، به جریان افتاده و به اقتضای موضوع تخلف، شخص متخلف و تنبیه انضباطی درنظرگرفته شده توسط مقررات برای آن تخلف، به مراجع مختلف رسیدگی ارجاع می‌شود:

1. مراجع رسیدگی
رسیدگی به تخلفات از طریق مراجع رسیدگی به تخلفات -که شامل کمیته و هیأت رسیدگی به تخلفات، هیأت مدیره تشکلهای خودانتظام و هیأت مدیره سازمان است- صورت پذیرفته و کلیه امور مربوط به تشکیل پرونده، مستندسازی، رسیدگی، صدور و اجرای احکام انضباطی از طریق مدیریت پیگیری تخلفات انجام می‌گیرد.

2. صلاحیت‌های مراجع رسیدگی
2.1-  کمیته رسیدگی به تخلفات: براساس ماده 4 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت، کمیتۀ رسیدگی به تخلفات متشکل از سه عضو است که شامل مدیر پیگیری تخلفات سازمان به عنوان رئیس کمیته، مدیر یا رئیس اداره مربوطه در سازمان و نمایندۀ تشکل خود انتظام مربوطه می‌باشد، تشکیل شد.
 کمیته دارای صلاحیت عام برای بررسی کلیه تخلفات از قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار بوده و می‌تواند به استثنای لغو و تعلیق مجوزها و اعمال مجازات جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران از کلیه ضمانت اجراهای ذکر شده در مقررات حوزه بازار سرمایه جهت اعمال تنبیه انضباطی یا پیشگیری از وقوع تخلفات و در چارچوب مقررات استفاده نماید و بر اساس موضوع تخلف، شخص متخلف و نوع تنبیه انضباطی مربوطه، حسب مورد تصمیم‌گیری نماید.
2.2-  هیأت رسیدگی به تخلفات: بر اساس ماده 7 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت، هیأت رسیدگی به تخلفات، مرکب از سه عضو است كه شامل معاون حقوقی سازمان به عنوان رئیس هیـأت، یک نفر به انتخاب هیـأت مدیره سازمان و معاون مرتبط با موضوع تخلف مورد رسیدگی در سازمان می‌باشد.
هیأت رسیدگی دارای دو شأن "بدوی" و "تجدیدنظر" بوده و در مواردی که کمیته، صلاحیت اعمال تنبیه انضباطی را ندارد، نظر پیشنهادی کمیته، به "هیأت رسیدگی به تخلفات" ارجاع شده تا نسبت به تصمیم گیری و اعمال مجازاتهای یاد شده به عنوان مرحله بدوی رسیدگی اقدام نماید. این هیأت در خصوص درخواستهای تجدیدنظر از آراء صادره بدوی "کمیته رسیدگی به تخلفات" و "تشکل‌های خودانتظام " مرجع تجدیدنظر است.
2.3- هیأت مدیره تشکلهای خودانتظام: کمیته پس از رسیدگی، رأی پیشنهادی خود را به تشکل خودانتظام مربوطه ارسال می‌نماید تا تشکل خود انتظام مربوطه با لحاظ رأی پیشنهادی به تخلف رسیدگی و رأی بدوی را صادر نماید.
2.4- هیأت مدیره سازمان: آرائی که توسط هیأت رسیدگی و به عنوان بدوی صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در هیأت مدیره سازمان است.


3. ضمانت اجرا
ضمانت اجراهای موجود در قوانین و مقررات بازار سرمایه حسب نوع متخلف عبارتند از: تذکر اداری، تذکر کتبی، اخطار کتبی، محرومیت از فعالیت به مدت معین، تعلیق مجوز فعالیت، لغو مجوز، جریمه نقدی، سلب صلاحیت مدیران برای مدت معین و .... .
رسیدگی به جنبه‌های اختلافات مالی یا انضباطی گزارش‌ها و شکایات ارجاع شده به مدیریت پیگیری تخلفات، مانع از پیگیری جنبه‌های کیفری آنها از طریق مراجع قضایی نیست و مراجع رسیدگی مطابق تبصره ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص ماده 35 قانون بازار، در صورت کشف یکی از جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار در جریان رسیدگی، مراتب را به معاونت حقوقی سازمان گزارش می دهد.
همزمان با رسیدگی‌های انضباطی به گزارش‌ها، نسخه‌ای به همراه ادله و مستندات مربوط، جهت پیگیری جنبه‌های کیفری به معاون محترم حقوقی سازمان ارسال می‌گردد.
1396/01/15-16:14   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir