English     صفحه نخست
مدیریت نظارت برنهادهای مالی : نام واحد
   
رضا نوحی حفظ آبادی نام سرپرست :
 
 
بر اساس ماده (2) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مهمترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384)، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می‌باشد. در راستای تحقق اهداف فوق ماموریت "مدیریت نظارت بر نهادهای مالی" در خصوص نهادهای مالی تحت نظارت شامل شرکت های تامین سرمایه، سرمایه گذاری، هلدینگ، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی و صندوق های سرمایه گذاری،صدور مجوز تأسیس و مجوز فعالیت‌های گوناگون نهادهای مالی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط در حوزه نهادهای مالی به جز شرکتهای کارگزاری را بر عهده دارد.

اهداف
با توجه به رسالت سازمان و به منظور همگامی با مأموریت و اهداف سازمانی، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص نهادهای مالی تحت نظارت شامل شرکت های تامین سرمایه، سرمایه گذاری، هلدینگ، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی و صندوق های سرمایه گذاری، دارای اهدافی به شرح زیر است
1)   حسن اقدام در خصوص صدور مجوز تأسیس و مجوز فعالیت‌های گوناگون نهادهای مالی به جز شرکتهای کارگزاری
2)    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط در حوزه نهادهای مالی به جز شرکتهای کارگزاری
3)    پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات لازم برای اجرای قانون
4)    همکاری با سایر واحدهای سازمان در جهت نیل به اهداف سازمانی


برنامه‌ها
1)  بررسی و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای ارائه شده توسط ادارات امور و بازرسی در خصوص بهبود رویه های اجرایی و نظارتی تحت نظارت و ارجاع گزارش به معاونت نظارت بر نهادهای مالی
2)  نظارت بر تهیه گزارش‌های درخواستی واحدهای سازمان توسط ادارات امور و بازرسی نهادهای مالی
3)  نظارت بر تهیه گزارش‌های تخلفاتی نهادهای مالی تحت نظارت در زمینه‌های مختلف توسط ادارة بازرسی
4)  بررسی گزارش‌های تهیه شده توسط ادارات امور و بازرسی نهادهای مالی درخصوص صورت‌های مالی و موارد مورد نظر و ارجاع گزارش‌های تهیه شده به معاونت محترم نظارت بر نهادهای مالی
5) بررسی و تائید گزارش‌های درخواست‌های تاسیس نهادهای مالی تحت نظارت تهیه شده توسط ادارات امور نهادهای مالی و ارجاع آن به معاونت نظارت بر نهادهای مالی؛
6) بررسی و تائید گزارش‌های درخواست نهادهای مالی تحت نظارت برای صدور انواع مجوز فعالیت، تهیه شده توسط ادارات امور نهادهای مالی و ارجاع آن به معاونت نظارت بر نهادهای مالی
7) بررسی و تائید گزارشهای تهیه شده توسط ادارات امور نهادهای مالی درخصوص تمدید هر یک از مجوزهای فعالیت صادره برای نهادهای مالی و ارجاع آن به معاونت نظارت بر نهادهای مالی
8) انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری و شرکت در جلسات تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره نهادهای مالی تحت نظارت
9) ابلاغ نتیجه بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره در نهادهای مالی تحت نظارت، تهیه شده توسط ادارات امور نهادهای مالی
10) تائید درخواست تغییر سهامداری در نهادهای مالی تحت نظارت، تهیه شده توسط ادارات امور نهادهای مالی و ارجاع آن به معاونت نظارت بر نهادهای مالی
12) ابلاغ آرای صادرۀ مراجع ذی‌صلاح به نهادهای مالی تحت نظارت
13) بررسی سایر موضوعات مرتبط با حوزه نهادهای مالی تحت نظارت و شرکت در جلسات مربوط
14) انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت نظارت بر نهادهای مالی یا مقامات مافوق

* مجوز فعالیت نهادهای مالی تحت نظارت در حوزه های فعالیت تامین سرمایه، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، صندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی، مشاور عرضه (در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس) و مشاور پذیرش (در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس) صادر می شود.
 
1401/03/01-09:22   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir