English     صفحه نخست
مديريت منابع انساني و پشتيباني : نام واحد
   
علی محمدزاده ثانی نام مدیر :
 


ما مصمم هستيم در جهت جذب و حفظ منابع انساني متخصص و متعهد، با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و استانداردسازي مقررات، امكان توسعه فردي و توانمندسازي كاركنان را جهت افزايش كارايي منابع انساني فراهم نماييم.وظایف مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
 

1) تهیه و تنظیم طرح‌های مربوط به جذب، نگهداری و پرورش نیروی انسانی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به نیازهای کمّی و کیفی در این زمینه و نتایج حاصله از ارزیابی کارکنان و ارائه پیشنهاد به معاونت اجرایی.
2) برآورد کمّیت و کیفیت نیروی انسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و بودجه لازم برای تأمین آن در زمان‌های مختلف با توجه به نیازهای سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری واحدهای مختلف.
3) انجام مطالعات لازم در مورد نظام پرداخت‌های حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌های مستقیم و غیرمستقیم، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و سایر امتیازات مادی از قبیل مزایای رفاهی و بهداشتی، پس‌انداز، انواع وام‌ها و فوق‌العاده‌های مختلف.
4) تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های آزمون‌های استخدامی برای انتخاب کارکنان جدید و یا انجام آزمون‌های‌های مختلف از کارکنان موجود.
5) مکاتبه با مراکز و مؤسسات آموزشی داخلی و خارجی جهت تشکیل دوره‌های آموزشی برای کارکنان و انجام امور مربوط به اجرای آنها.
6) تهیه و تنظیم بهبود روش‌های انجام کار و بهینه‌سازی امور اجرایی واحدهای مختلف سازمان.
7) جمع‌آوری، گردآوری، ارزیابی، بررسی و تدوین استانداردها و شاخص‌های شرح وظایف مشاغل اصلی و پشتیبانی و اندازه‌گیری و ارزشیابی راندمان و بازده کار و شناسایی و رفع موانع و عوامل بازدارنده، آفت‌های هرچه بهتر انجام امور و برآورد زمان انجام کار برای هریک از وظایف و فعالیت‌ها و طرح‌های مختلف سازمان.
8) تهیه و تدوین شاخص‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای انجام کاربینی و کارسنجی از واحدهای مختلف با استغاده از استاندارد مشاغل و دستورالعمل مربوط.
9) مطالعه در کم و کیف نیروهای موجود در واحدهای سازمان و تطبیق و مقایسه‌ حجم کاری جاری واحدها با نیروی انسانی موجود طبق برنامه‌های زمان‌بندی و با درخواست واحدهای مختلف حسب درخواست مقام مافوق.
10) برنامه‌ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین طرح‌های آموزشی مورد نیاز سازمان بورس مربوط به جذب، نگاهداری و پرورش نیروی انسانی سازمان.
11) مطالعه و بررسی در زمینه نیازهای آموزشی کارکنان سازمان به منظور بالابردن سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و کارایی و توانایی‌های فنی نیروی انسانی سازمان بورس.
12) شناخت و بررسی و تدوین استراتژی‌های آموزش نیروی انسانی متناسب با نظام مدیریت
13) تهیه و تنظیم بخش‌نامه‌های عمومی مربوط به کارکنان و حصول اطمینان از تکثیر و توزیع به موقع این‌گونه بخش‌نامه‌ها پس از امضاء و بررسی نتایج و اثرات بخش‌نامه‌ها و عکس‌العمل‌های کارکنان نسبت به آنها.
14) انجام امور جاری و اداری و استخدامی سازمان از قبیل اقدامات لازم برای کارمندیابی، ترتیب برگزاری آزمون‌ها، تهیه و صدور احکام پرسنلی، صدور کارت‌های شناسایی، ترتیب پرداخت حقوق و مزایا، اعمال نظارت بر ورود و خروج کارکنان و انعکاس مراتب تأخیر و غیبت آنان نگهداری پرونده‌های استخدامی و بایگانی مدارک و احکام و اوراق و اسناد مربوط به کارکنان.
15) مطالعه، بررسی و ارزیابی مستمر شرایط بازار کار با توجه به کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و حقوق و مزایای عرضه شده درسایر سازمان‌ها.
16) تهیه و تنظیم طرح‌های مربوط به نیروی انسانی سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه انتصابات، ترفیعات و انتقالات.
17) مکاتبه و تنظیم و ترتیب انجام برنامه‌ها و امور مربوط به دوره‌های آموزشی برای کارکنان.
18) انجام تشریفات مربوط به تهیه و خرید اجناس مورد احتیاج سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل استعلام بهاء، کسب اجازه خرید از مسئولین،ارائه صورتحساب‌ها و تنظیم سند و غیره.
19) دریافت و نگهداری و اداره امور مربوط به حساب تنخواه‌گردان.
20) نقل و انتقال کلیه اثاثیه، کابینت‌ها، میز و صندلی و فایل‌ها و غیره برحسب نیاز.
21) تنظیم دفاتر اثاثیه به نام واحدها و تحویل اجناس و اثاثیه واحدها و نصب پلاک اثاثیه با همکاری مدیریت امور مالی .
22) انجام امور مربوط به حفظ، نگاهداری و تنظیف ساختمان.
23) انجام تعمیرات جزئی و کلی سیستم‌های تهویه، برق، آب، فاضلاب، تلفن، ارتباطات داخلی و خارجی سازمان و آسانسورها.
24) تهیه و ارائه گزارش‌ها و آمارهای گوناگون ماهانه مربوط به اقدامات انجام شده در مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.
25) انجام امور مربوط به رستوران و تهیه غذای گرم با کیفیت مطلوب جهت کارکنان.
26) ترتیب فروش و حراج اثاثیه اسقاط و بلا استفاده سازمان بورس و اوراق بهادار.
27) ترتیب تهیه و تأمین وسایل پیشگیری و اطفاء حریق و حصول اطمینان از کفایت کمّی و کیفی وسایل مزبور.
28) انجام امور مربوط به بیمه ساختمان، تأسیسات، اثاثیه، اتومبیل، موتور سیکلت با همکاری مدیریت امور مالی.
29) انجام امور مربوط به ارسال و مراسلات سازمان بورس و اوراق بهادار.
30) انجام امور بایگانی و در دسترس قراردادن مکاتبات و مدارک مورد نیاز.
31) انجام امور مربوط به تایپ نامه‌ها، گزارش‌ها، جداول مختلف به فارسی و لاتین حسب مورد.
32) انجام امور مربوط به تکثیر و فتوکپی از اوراق و اسناد با استفاده از دستگاه‌های مربوط.
33) انجام امور مربوط به برقراری ارتباطات تلفنی سازمان بورس و اوراق بهادار با سایر سازمان‌ها.
34) انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت‌هایی که از سوی معاونت اجرایی ارجاع می‌گردد.

روابط عمده:

1- مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، از لحاظ سازمانی تحت نظر معاونت اجرایی انجام وظیفه نموده و به آن مقام گزارش می‌نماید.
2- به منظور انجام وظایف و مسئولیت‌ها با سایر واحدهای سازمان بورس همکاری داشته و با سایر دستگاه‌های دولتی و خصوصی برحسب مورد در تماس می‌باشد.
 

وظایف و مسئولیت های کارگزینی

1) نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی و پرسنلی و ارجاع امور مربوط به واحدهای ذی ربط.

2) انجام اقدامات لازم جهت کارمندیابی و جذب افراد شایسته.
3) انجام امور جاری پرسنلی از قبیل کارمندیابی، استخدام و صدور احکام استخدامی، ترفیعات، انتقالات، مأموریت ها، بازنشستگی، افزایش حقوق سالانه، تعلیق، آماده به خدمت و ترتیب به امضاء رساندن آن ها.
4) دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز استخدامی از پذیرفته شدگان و تشکیل پرونده ی استخدامی برای آن ها.
5) راهنمایی پذیرفته شدگان استخدامی در تکمیل پرسشنامه ها و ارائه ی اطلاعات.
6) تهیه ی خلاصه ی پرونده ی کارکنان و گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز با همکاری واحد آمار و اطلاعات.
7) رسیدگی به تقاضای مرخصی کارکنان و احتساب مانده مرخصی استحقاقی آنان و صدور حکم مرخصی.
8) تهیه لیست ورود و خروج کارکنان، اضافه کاری، شیفت های کاری و ... و ارائه ی آن به مدیریت امور مالی جهت لیست حقوقی پس از اخذ تأییدیه از مدیران مربوط.
9) بررسی مجوزهای استفاده از وسایل نقلیه برای کارکنان باتوجه به بخشنامه های صادره با همکاری واحد خدمات نقلیه.
10) صدور معرفی نامه جهت کارکنان سازمان حسب درخواست آنان شامل گواهی های اشتغال به کار، گواهی انجام کار و غیره .
11) تعریف و وارد نمودن کلیه ی مشخصات کارکنان در سیستم منابع انسانی و صدور کارت تردد جهت آنان.
12) تهیه ی بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به تردد و کنترل تردد کارکنان حسب مورد و ترتیب به امضاء رساندن آن ها.
13) تهیه و ارسال فرم های ارزشیابی و جمع آوری و بررسی آن ها.
14) تهیه ی فرم های تمدید قرارداد کارکنان و ترتیب به امضاء رساندن آن ها و انجام پی گیری های لازم در این رابطه.
15) ارائه ی پیشنهادات لازم در خصوص تشویق یا تنبیه کارکنان باتوجه به نتایج ارزشیابی.
16) تطبیق نتایج ارزشیابی با جداول مربوط به کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداری مربوط به کارکنان.
17) تکمیل شناسنامه ی ارزشیابی و درج شناسنامه در پرونده ی پرسنلی کارکنان.
18) تهیه ی گزارشات ارزشیابی در قالب نمودارها و جداول مربوط جهت ارائه به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی و مدیران و کارکنان به ترتیب.
19) تنظیم قراردادهای استخدامی جهت کارکنان موقت، ثابت، روزمزد و ساعتی و انجام امور مربوط به اخذ ضمانت نامه های لازم.
20) انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت هایی که از طرف مافوق به وی ارجاع می شود.
 
روابط عمده:
1- کارگزینی از لحاظ سازمانی تحت نظر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی انجام وظیفه نموده و به آن مقام گزارش می نماید.
2-به منظور انجام وظایف و مسئولیت ها با سایر واحدهای سازمان بورس همکاری داشته و با سایر دستگاه های دولتی و خصوصی برحسب مورد در تماس می باشد.

وظایف و مسئولیت های امور آموزش


1) برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین طرح های آموزشی مورد نیاز سازمان بورس مربوط به جذب، نگاهداری و پرورش نیروی انسانی سازمان.

2) مطالعه و بررسی در زمینه ی نیازهای آموزشی کارکنان سازمان به منظور بالا بردن سطح تخصص ها و مهارت ها و کارایی و توانایی های فنی نیروی انسانی سازمان بورس.
3) شناخت و بررسی و تدوین استراتژی های آموزش نیروی انسانی متناسب با نظام مدیریت.
4) برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار.
5) تهیه ی شناسنامه ی آموزشی از وضعیت آموزشی پرسنل.
6) برآورد کمیت و کیفیت نیروی انسانی سازمان با همکاری ادارات و واحدهای مختلف.
7) تهیه و اجرای برنامه های آزمون استخدامی برای انتخاب کارکنان جدید و تهیه ی لیست پذیرفته شدگان امتحانات کتبی.
8) ترتیب تشکیل جلسات مصاحبه و دعوت پذیرفته شدگان امتحانات کتبی برای شرکت در مصاحبه .
9) تنظیم صورت افراد انتخاب شده در امتحانات کتبی و مصاحبه و اعلام آن .
10) تهیه و تنظیم اجرای برنامه های آموزشی به منظور آماده سازی کارکنان جهت احراز مشاغل بالاتر.
11) تنظیم و ترتیب امور مربوط به بورسیه های تحصیلی و آموزش های ضمن خدمت به منظور بالا بردن سطح معلومات و تخصص کارکنان.
12) ایجاد ارتباط با مراکز و موسسات آموزشی داخلی و خارجی جهت تشکیل دوره های آموزشی برای کارکنان و انجام امور مربوط به اجرای آن ها به منظور کسب تجارب و آگاهی از یافته های جدید در زمینه ی امور آموزشی.
13) تهیه، تنظیم و بروزرسانی آمارهای مختلف پرسنلی.
14) برآورد کمیت و کیفیت نیروی انسانی سازمان.
15) سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان با ارائه ی فرم های مربوط و تلاش جهت رفع نواقص موجود.
16) انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت هایی که از طرف مافوق به وی ارجاع می شود.
 
روابط عمده:
1- آموزش از لحاظ سازمانی تحت نظر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی انجام وظیفه نموده و به آن مقام گزارش می نماید.
2-به منظور انجام وظایف و مسئولیت ها با سایر واحدهای سازمان بورس همکاری داشته و با سایر دستگاه های دولتی و خصوصی برحسب مورد در تماس می باشد.
 
وظایف و مسئولیت های امور رفاه و خدمات اجتماعی

1) نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های رفاهی و ارجاع امور مربوط به واحدهای ذی ربط.

2) انجام امور مربوط به اعطای هدایا به کارکنان به مناسبت های مختلف اعم از تولد و اعیاد مذهبی و غیره.
3) انجام امور مربوط به اعطای بن های غیرنقدی و کمک هزینه ی پوشاک و غیره اعم از نقدی و غیرنقدی.
4) طراحی و برنامه ریزی برگزاری برنامه ها و مراسم های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی به مناسبت های مختلف با همکاری واحد پشتیبانی و خدمات.
5) انجام امور مربوط به فرزندان ممتاز کارکنان.
6) انجام امور مربوط به کارکنان نمونه.
7) انجام امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان با همکاری واحد پشتیبانی و خدمات.
8) انجام امور مربوط به مجموعه ی امکانات رفاهی کارکنان شامل برگزاری تورهای مسافرتی، زیارتی،سیاحتی و اردوها و سمینارهای لازم.
9) برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به تربیت بدنی کارکنان سازمان.
10) برنامه ریزی و انجام امور مربوط به تهیه، تأمین و اعطای مسکن اعم از تهیه  زمین شهرک سازی و غیره .
11) انجام امور مربوط به اعطای وام کارکنان.
12) انجام کلیه ی امور بیمه ی تأمین اجتماعی کارکنان.
13) انجام امور مربوط به بیمه های تکمیلی و بیمه ی عمر و حوادث و ارائه ی پیشنهادات در جهت بهبود کیفیت بیمه و انجام مکاتبات با شرکت های بیمه ای.
14) هماهنگی و ایجاد رابطه با بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت رفاه حال کارکنان.
15) انجام امور مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران.
16) انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت هایی که از طرف مافوق به وی ارجاع می شود.
روابط عمده:
1- رفاه و خدمات اجتماعی از لحاظ سازمانی تحت نظر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی انجام وظیفه نموده و به آن مقام گزارش می نماید.
2-به منظور انجام وظایف و مسئولیت ها با سایر واحدهای سازمان بورس همکاری داشته و با سایر دستگاه های دولتی و خصوصی برحسب مورد در تماس می باشد.
 
وظایف و مسئولیت های دبیرخانه
 

1) دریافت کلیه ی نامه ها، فکس ها، حواله ها، اسناد، نشریات و محمولات وارده از اداره ی پست، شرکت ها،کلیه ی سازمان ها، دستگاه ها و اشخاص و انجام عملیات مربوط به کنترل، تفکیک،ثبت در دفاتر یا اتوماسیون اداری و توزیع بین واحدهای سازمان.
2) دریافت کلیه ی نامه ها، فکس ها، حواله ها، اسناد، نشریات و محمولات وارده از واحدهای سازمان و انجام عملیات مربوط به کنترل، تفکیک، ثبت در دفاتر مراسلات یا اتوماسیون اداری و ارسال آن ها توسط نامه رسان و اداره ی پست به شرکت ها، بانک ها، سازمان ها و اشخاص.
3) انجام کلیه ی امور مربوط به بایگانی از قبیل تنظیم و تشکیل پرونده و نگاهداری آن ها بر اساس روش های تعیین شده.
4) انجام امور مربوط به تکثیر و فتوکپی از اوراق، اسناد و مدارک با استفاده از ماشین های مربوط.
5) انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت هایی که از طرف مافوق به وی ارجاع می شود.
 

روابط عمده:
1- دبیرخانه از لحاظ سازمانی تحت نظر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی انجام وظیفه نموده و به آن مقام گزارش می نماید.
2- به منظور انجام وظایف و مسئولیت ها با سایر واحدهای سازمان بورس همکاری داشته و با سایر دستگاه های دولتی و خصوصی برحسب مورد در تماس می باشد.
 

وظایف و مسئولیت‌های امور پشتیبانی و خدمات

1) پیش‌بینی احتیاجات سازمان از نظر ملزومات و کالاهای مورد مصرف براساس آمارهای مصرف سال‌های گذشته و روندهای مربوط با همکاری واحدهای مختلف.

2) انجام تشریفات مربوط به تهیه و خرید اجناس مورد نیاز سازمان از قبیل استعلام بهاء، کسب اجازه خرید از مسئولین، ارائه صورت¬حساب و تنظیم سند و غیره.
3) نگهداری و بهینه‌سازی تأسیسات، ابنیه و تجهیزات سازمان.
4) انبارداری، تهیه و نگهداری ملزومات و تنظیم کارت‌ها و دفاتر موجودی و تحویل آن‌ها طبق تقاضای واحدها و تهیه آمارهای مختلف از میزان مصرف نوشت‌افزار، ملزومات، کالاها، فرم‌ها و ارائه آن‌ها به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی و حصول اطمینان از حداقل موجودی و ترتیب تجدید سفارش طبق ضوابط تعیین شده.
5) ترتیب تهیه و تأمین وسایل پیشگیری و اطفاء حریق و حصول اطمینان از کفایت کمی و کیفی آن¬ها.
6) انجام امور مربوط به حفظ، نگاهداری و تنظیف ساختمان.
7) تعیین اثاثه اسقاطی و بلااستفاده سازمان جهت حراج و فروش.
8) انجام امور مربوط به بیمه ساختمان، اثاثیه و وسایط نقلیه با همکاری امور مالی.
9) انجام امور مربوط به تعمیرات جزئی و کلی سیستم‌های تهویه، برق، آب، فاضلاب، تلفن و آسانسور.
10) انجام امور مربوط به ارتباطات مخابراتی داخلی و خارجی سازمان.
11) انجام امورمربوط به نقل و انتقال کلیه اثاثیه و تجهیزات سازمان.
12) انجام امور مربوط به امور حمل و نقل سازمان.
13) انجام امور مربوط به رستوران و تهیه یک وعده غذای گرم با کیفیت مطلوب جهت کارکنان.
14) پذیرایی از مهمانان و پشتیبانی از هرگونه مراسم و سمینارهای سازمان.
15) انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت‌ها.

روابط عمده:

1- پشتیبانی و خدمات از لحاظ سازمانی تحت نظر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی انجام وظیفه نموده و به آن مقام گزارش می‌نماید.
2-به منظور انجام وظایف و مسئولیت‌ها با سایر واحدهای سازمان بورس همکاری داشته و با سایر دستگاه‌های دولتی و خصوصی برحسب مورد در تماس می‌باشد.