English     صفحه نخست
مدیریت امور حقوقی و انتظامی : نام واحد
   
محمدعلی شیری‌زاده نام مدیر :
 

1- مستندسازی پرونده ها و آماده سازی پرونده های کیفری جهت ارجاع به مراجع قضایی
2- پیگیری پرونده های قضایی مطروحه در مراجع قضایی ذیصلاح تا حصول نتیجه
3- پیگیری برگزاری دوره آموزشی قضات در زمینه بازار سرمایه
4- انجام اقدامات لازم جهت اجرای ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار در موارد لزوم
5- انجام اقدامات لازم جهت اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به عنوان ضابط قضایی
6- تهیه گزارش از پیگیری جرائم مطروح در مراجع قضایی
7- اجرای دستورات صادره از سوی مراجع و مقامات ذیصلاح قضایی درخصوص جرائم حوزه بازار سرمایه و پرونده های مطروحه درخصوص آن جرائم
8- اجرای احکام صادره از سوی مراجع و محاکم ذیصلاح درخصوص جرائم بازار اوراق بهادار در مورد احکامی که اجرای آن به نحوی به سازمان مربوط می‌شود.
9- اعلام سایر جرائم خارج از حوزه بازار سرمایه حسب مورد به دادستان تهران و یا دیگر مراجع صالح قضایی


اهداف :
 
1- پیشگیری از ارتکاب جرائم مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار
2- اخذ مطالبات و  نیز دفاع از حقوق مورد تضییع یا انکار شده سازمان از طریق طرح دعوا در مراجع ذیصلاح قضایی یا پیگیری دعاوی مطروحه علیه سازمان
3- تلاش در جهت حاکم شدن فضایی شفاف و عادلانه در بازار سرمایه با اجرای عدالت کیفری نسبت به بزهکاران این حوزه و در نهایت فسادزدائی از بازار اوراق بهادار
4- تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی در بین فعالان حوزه بازار سرمایه نسبت به قوانین و مقررات و رویه های قضایی درخصوص جرائم و مجازاتها
5- سزادهی مرتکبین اعمال مجرمانه مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار
 

برنامه‌ها:
 
1-برنامه ریزی و اجرای آموزش نظام مند و هدفمند قضات پرونده های بورسی به منظور ارتقای سطح آشنایی ایشان نسبت به مفاهیم موجود در بازار سرمایه
2- همکاری با مقامات و مراجع قضایی درخصوص اجرای وظایف و مسئولیتهای محوله
3- اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه در ارتکاب جرائم موضوع فصل ششم
4- تجزیه و تحلیل جرائم بازار اوراق بهادار و ارائه گزارشهای دوره ای از وقوع جرائم در بازار اوراق بهادار
5- بررسی و تجزیه و تحلیل پرونده های منتهی به رأی قطعی و ایجاد وحدت رویه قضایی مبتنی بر آراء قطعی صادر شده
6- همکاری با دادستان کل کشور در اجرای ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار
7- انتشار آراء قطعی دادگاهها در نشریه ویژه سازمان طبق قوانین و مقررات
8- پیگیری اجرای آراء قطعی صادره توسط مراجع قضایی و سایر دستورات قضایی
9-همکاری با دادستان تهران در تعیین ضابطین دادگستری از میان برخی کارمندان سازمان در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
  
 
1401/03/01-09:45   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir