English     صفحه نخست
اداره بازرسی نهادهای مالی : نام واحد
   
علی‌اکبر ایرانشاهی نام رييس :
 
وظایف اصلی پیش‌بینی شده برای این اداره نظارت و بازرسی از نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار (غیر از شرکت‌های کارگزاری) و کانون‌های مربوطه می‌باشد. هدف از این امر اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، حفظ شرایط مجوزهای اعطایی به آنان و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران است. جزئیات وظایف مذکور برای نهادهای مالی تحت نظارت (شامل: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری، شرکت مادر (هلدینگ)، مدیریت دارایی مرکزی (نهادهای واسط)، کانون‌ها، مؤسسات رتبه‌بندی) به شرح زیر است:


1- پیشنهاد اصلاح مقررات یا بررسی پیشنهادهای اصلاحی واصله در خصوص مقرراتی که درحوزۀ عمل ادارۀ امور نهادهای مالی نمی باشد؛

2- نظارت مستمر و به لحظه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها از طریق نرم‌افزارهای مربوطه؛
3- بررسی گزارش‌های دریافت‌شده از نهادهای مالی یا هر یک از ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اظهار نظر در مورد آن‌ها؛
4- نظارت بر عملکرد ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
5- کنترل مطابقت عملکرد نهادهای مالی با موضوع فعالیت در اساسنامه و مقررات مصوب؛
6- شرکت در مجامع عمومی نهادهای مالی؛
7- دریافت برنامه‌های عملیاتی از آن نهادهای مالی که طبق مقررات یا رویۀ موجود، ملزم به ارائۀ برنامۀ خود می‌باشند و بررسی و اظهار نظر کارشناسی راجع به این برنامه‌ها؛
8- بازرسی سرزده و نظام‌مند از نهادهای مالی به منظور اطمینان از حفظ شرایط مجوزهای فعالیت دریافتی در مدت اعتبار آن‌ها؛
9- نظارت بر نهادهای مالی و بازرسی دوره‌ای و موردی از آن‌ها به منظور اطمینان از این امر که نهادهای مالی مطابق برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که به سازمان اعلان نموده‌اند، عمل می‌نمایند؛
10- بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های فعالیت نهادهای مالی و اظهار نظر راجع به این‌که براساس صورت‌های مالی و گزارش‌های مذکور فعالیت و ترکیب دارایی‌ها و درآمد نهادهای مالی منطبق بر مقررات مصوب بوده است یا خیر؛
11- نظارت بر نهادهای مالی به منظور اطمینان از عدم فعالیت در زمینه‌هایی که مستلزم اخذ مجوز است، بدون دریافت مجوز مربوطه یا پس از پایان اعتبار آن؛
12- نظارت بر اعتبار تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی؛
13- نظارت بر عدم ثبت صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیرۀ نهادهای مالی، در ادارۀ ثبت شرکت‌ها، بدون مجوز سازمان؛
14- پیگیری تخلفات نهادهای مالی در مراجع ذیصلاح؛
15- شرکت در جلسات رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی و اظهار نظر کارشناسی؛
16- تهیۀ گزارش کارشناسی در مورد شکایات و اختلافات واصله یا ارجاع شده به سازمان در مورد نهادهای مالی تحت نظارت؛
17- شرکت در کمیته‌هایی که به منظور ایجاد سازش در زمینه اختلافات بین نهادهای مالی با یکدیگر و با مشتریان و سایر اشخاص ذینفع تشکیل می‌شود؛
18- ثبت و به روزرسانی اطلاعات مرتبط با شکایات، تخلفات و اختلافات در خصوص نهادهای مالی تحت نظارت و آراء مراجع مربوطه در نرم‌افزارهای مورد نظر؛
19- رتبه‌بندی آن دسته از نهادهای مالی تحت نظارت که رتبه‌بندی آن‌ها طبق مقررات ضرورت دارد؛
20- مشارکت و هماهنگی با دبیرخانه پولشویی و تهیۀ اطلاعات و گزارش‌های درخواستی؛
21- تهیۀ گزارش‌های دوره‌ای و موردی از وضعیت و عملکرد نهادهای مالی تحت نظارت؛
22- تهیۀ گزارش‌های دوره‌ای و موردی از عملکرد ادارۀ بازرسی؛
23- مکاتبات با واحدهای درون‌سازمانی و برون سازمانی طبق اختیارات محوله؛
24- سایر وظایف محوله از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مقامات مافوق.


وظایف این اداره به شرح زیر تفکیک‌پذیرند:

1- دریافت مستمر اطلاعات مربوط به کارکنان و مدیران نهادهای مالی و تطبیق آنها با شرایط مجوزهای اعطایی به نهادهای مالی؛

2- دریافت مستمر اطلاعات مربوط به وضعیت مالی نهادهای مالی و تطبیق آنها با شرایط مجوزهای اعطایی به آنها؛
3- دریافت مستمر اطلاعات مربوط به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نهادهای مالی و اطمینان از بکارگیری آنها در عمل و تطبیق آنها با شرایط اعطای مجوزها؛
4- تهیه گزارش از موارد عدم رعایت شرایط مجوزهای دریافتی توسط نهادهای مالی جهت تصمیم‌گیری؛
5- انجام بازدیدهای موردی ومنظم از نهادهای مالی جهت اطمینان از حفظ شرایط اعطای مجوز؛
6- تهیه و تکمیل پرونده نهادهای مالی در زمینة حفظ شرایط اعطای مجوز؛
7- دریافت اطلاعات و مدارک و تکمیل پروندة نهادهای مالی در زمینة رعایت مقررات در انجام فعالیت‌ها؛
8- تهیه گزارش از نقض مقررات مربوط به فعالیت نهادهای مالی و ارجاع جهت تصمیم‌گیری؛
9- تهیة خلاصه‌ای از وضعیت مالی، پرسنلی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سیستم‌ها و روش‌های انجام کار و فعالیت و نحوه رعایت یا نقض مقررات توسط نهادهای مالی و ارسال به اداره امور نهادهای مالی و سایر مراجع ذیربط جهت بررسی و درج در پرونده؛
 10 - ارتباط با نهادهای مالی ‌ مورد شکایت به منظور جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مربوط به شکایات در صورت ارجاع از معاونت حقوقی؛

11- بررسی اعتبار اطلاعات و مدارک جمع‌آوری شده در مورد شکایات از نهادهای مالی که از معاونت حقوقی ارجاع شده باشد، از طرق ممکن از جمله تطبیق رونوشت مدارک با اصل آنها؛
12- بازرسی از نهادهای مالی مورد شکایت که از معاونت حقوقی ارجاع شده است، در صورت لزوم و مستندسازی
نتایج؛
 13 - بررسی اطلاعات و مدارک جمع‌آوری شده در مورد شکایات از نهادهای مالی که از معاونت حقوقی ارجاع شده و تهیه گزارش کارشناسی براساس مستندات مزبور جهت ارجاع به مراجع ذیربط.
1398/06/05-14:01   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir