English     صفحه نخست
ادارۀ تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی : نام واحد
   
شهره رسیدگان نام رييس :
 

 

مأموریت کلی سازمان بورس و اوراق بهادار، ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از طریق نظارت بر فعالیت مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه، شرکتهای سهامی عام و شرکتهای مندرج در اصل 44 قانون اساسی است. این امر از طریق نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین سیاست های کلی اصل (44) ابلاغیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و قوانین و الحاقیه های آن ممکن گردید.
از اینرو به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود در حوزۀ بازار اولیه و بند (5) ماده (2) قانون اصلاح مفاد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی "اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی"تشکیل گردیده است.

اهداف :


 با توجه به رسالت سازمان و به منظور همگامی با مأموریت سازمان، ادارۀ تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی، دارای اهدافی به شرح زیر می‌باشد:
1) ثبت و صدور مجوز عرضۀ عمومی اوراق بهادار سرمایه‌ای معاف از ثبت و نظارت بر آن،
2) اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در حوزۀ بازار اولیه و حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار،
3) اعلام آن دسته از تخلفات در حوزۀ انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای معاف از ثبت که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهدۀ سازمان است، جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح،
4) همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی در حوزۀ انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای معاف از ثبت،
5) نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوط در حوزۀ انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای معاف از ثبت،
6) پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات لازم برای اجرای قانون در حوزۀ وظایف اداره،
7) بررسي و انطباق اطلاعات ارسالی شرکتهای مندرج در قانون با استاندارهای مربوطه،
8) تشکیل بانک اطلاعاتی اطلاعات مالی از شرکتهای و بنگاه های اقتصادی مندرج در قانون.

برنامه‌ها:


 با توجه به اهداف تعیین شده، این واحد عهده‌دار مسئولیت‌های زیر می‌باشد:
1) بررسی معافیت یا عدم‌ معافیت اوراق ‌بهادار سرمایه‌ای دردست انتشار آنها از ثبت نزد سازمان و اعلام آن به مراجع‌ذیصلاح،
2) بررسی محتوایی مدارک ارائه شده توسط ناشر و اعلام نواقص موجود در مدارک به ناشر و انجام پیگیری‌های لازم جهت رفع نواقص،
3) بررسی مصوبات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره ناشر در خصوص افزایش سرمایه معاف از ثبت در زمان افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام،
4) بررسی مصوبات مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام و صدور موافقت با ثبت صورت‌جلسات مجامع معاف از ثبت نزد سازمان ،

5)  ارسال نامه معافیت از ثبت برای ناشرانی که اوراق بهادار سرمایه‌ای در دست انتشار آنها از ثبت نزد سازمان معاف تشخیص داده شده است،
6) ارائۀ مجوز عرضۀ عمومی به ناشر اوراق بهادار معاف از ثبت و یا اعلام دلایل عدم موافقت با درخواست ناشر،
7) دریافت و بررسی فرم تقاضای ثبت و بیانیه ثبت ارائه شده توسط ناشر اوراق بهادار معاف،
8) اعلام نواقص فرم تقاضای ثبت و یا بیانیه ثبت به ناشر و پیگیری لازم جهت رفع نواقص،
9) بررسی طرح اساسنامه شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس و مطابقت آن با اساسنامة نمونه،
10) تهیه گزارش کارشناسی درخصوص صدور مجوز عرضةعمومی و موافقتنامة انتشار اعلامیة پذیره ‌نویسی معاف از ثبت و ارائه آن به مراجع ذیصلاح،
11) صدور مجوز عرضة عمومی معاف از ثبت و ارائه آن به ناشر بعد از تایید مقامات ذیصلاح،
12) تهیه گزارش ثبت شرکت های سهامی عام و پس از تایید مقامات ذیصلاح ثبت آن شرکت در دفتر ثبت سهام سازمان ،
13) ارائه راهنمایی‌ و توصیه‌های ضروری به ناشران اوراق بهادار سرمایه‌ای درخصوص رعایت قانون و مقررات بازار اولیه اوراق بهادار، بهبود شفافیت اطلاعاتی و ارتباط مناسب با سرمایه‌گذاران،
14) گزارش موارد نقض قانون و مقررات بازار اوراق بهادار ناظر بر فرآیند ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار سرمایه‌ای به مراجع ذیصلاح،
15) تهیۀ مدارک، فرم‌ها و رویه‌های اجرای در فرآیند انتشار اوراق بهادار،
16) دریافت اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکتها و بنگاه های اقتصادی مشمول اصل 44،
17) بررسی و نظارت بر اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکتها و بنگاه های اقتصادی مشمول اصل 44،
18) ارائه راهنمایی و توصیه‌های ضروری به شرکتها و بنگاه های اقتصادی مشمول اصل 44 در خصوص رعایت قانون و مقررات بازار اوراق بهادار، بهبود وضعیت اطلاع‌رسانی،
19) تهیه گزارش‌های نظارتی در خصوص موارد عدم رعایت قانون و مقررات بازار اوراق بهادار توسط شرکتها و بنگاه های اقتصادی مشمول اصل 44 و  ارائه آن به مراجع ذیصلاح،
20) بهینه‌سازی رویه‌های موجود جهت افزایش توانایی سازمان به منظور نظارت هرچه کامل‌تر،
21) ارتباط و هماهنگی با نهادهای مرتبط داخل و خارج از سازمان در امور مرتبط با شرکتها و نهادهای مشمول.
22) پیشنهاد آيين‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و مقررات لازم براي اجراي قانون در حوزۀ وظایف اداره.

لیست کامل لیست فشرده
 
نهادهای عمومی - اساسنامه
اساسنامة نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 172.00 KB
اساسنامه شرکت های بیمه (سهامی عام ) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 1538.65 KB
اساسنامه نمونه سهام ممتاز نوع الف شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 211.65 KB
اساسنامه نمونه سهام ممتاز نوع ب شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 597.87 KB
اساسنامه نمونه شرکت تعاونی سهامی عام 2614.02 KB
نهادهای عمومی - بیانیه ثبت
بیانیه ثبت سهام شرکت‌های سهامی عام بر اساس الزام قانون- فرم ب3 26.25 KB
نهادهای عمومی - رویه اجرایی
ثبت شرکت سهامی عام بر اساس الزام قانون 18.34 KB
مدارک و مستندات مورد نیاز برای تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 19.12 KB
مدارک و مستندات مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام پس از تبدیل شخصیت حقوقی 14.51 KB
نهادهای عمومی - شرکت های سهامی عام ثبت‌‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فهرست شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار. 57.34 KB
نهادهای عمومی - فرم استعلام ثبت
استعلام ثبت سهام در تبدیل شرکت سهام خاص به سهامی عام- فرم الف3 20.21 KB
استعلام ثبت شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس- فرم الف 1 18.61 KB
نهادهای عمومی - فرم اعلامیه پذیره‌نویسی
اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار- فرم پ1 33.43 KB
اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام- فرم پ5 24.17 KB
فرم اعلامیه پذیره نویسی سهام پذیره نویسی نشده در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام فرم پ- 4 30.93 KB
نهادهای عمومی - فرم بیانیه معاف از ثبت
فرم معافیت از ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس- فرم م1 22.01 KB
فرم معافیت از ثبت سهام در دست انتشار ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام- فرم م2 25.24 KB
نهادهای عمومی - فرم تاییدیه حسابرس و بازرس قانونی
تایید حسابرس و بازرس قانونی در خصوص میزان مطالعات تبدیل شده به سرمایه- فرم س1 8.49 KB
نهادهای عمومی - فرم تقاضای ثبت
تقاضای ثبت سهام در دست انتشار بر اساس الزام قانون- فرم ت3 13.36 KB
تقاضای ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس- فرم ت1 10.68 KB
نهادهای عمومی - فرم‌های تاییدیه بانکی و بازار
تاییدیه بانکی توزیع آورده غیرنقدی موسسین شرکت‌های سهامی عام- فرم ح2 34.50 KB
فرم تاییدیه بانکی اختصاص حساب برای افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام- فرم ح4 8.57 KB
فرم تاییدیه بانکی افتتاح حساب برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام- فرم ح1 8.53 KB
فرم تاییدیه بانکی مانده پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس- فرم ح3 8.76 KB
فرم تاییدیه بانکی مانده حساب افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام پس از عرضه سهام پذیره‌نویسی نشده/سلب حق تقدم- فرم ح6 8.65 KB
فرم تاییدیه بانکی مانده حساب افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام پس از مهلت استفاده از حق تقدم- فرم ح5 8.58 KB
نهادهای عمومی- راهنما
راهنمای تهیه و ارسال گزارش‌ها و مستندات 37.45 KB
نهادهای عمومی- شرایط معافیت از ثبت شرکت سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شرایط معافیت از ثبت شرکت سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 13.50 KB
نهادهای عمومی- فاکتور واریز کارمزد ثبت شرکت سهامی عام
اطلاعات اولیه شرکت جهت ثبت در سامانه صورت حساب » فرم (ص - 1) 9.51 KB
فاکتور واریز کارمزد ثبت شرکت سهامی عام- فرم ف-1 12.42 KB
1401/05/05-09:37   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir