English     صفحه نخست
اداره تشکیلات و بهبود روش‌ها : نام واحد
   
امیر نوروزنژاد نام رييس :
 
 
ما مصمم هستیم با ایجاد زیرساخت های لازم، استانداردسازی مقررات و ساختار همچنین بهبود مستمر فرآیندها، امکان توانمندسازی سرمایه های انسانی و تعالی سازمان را جهت ایجاد ارزش آفرینی مستمر، در راستای اهداف و مأموریت‌ های سازمان فراهم آوریم.
 
اهداف:
 
1.    سرآمدی و ارزش آفرینی سرمایه های سازمانی
2.    توسعه منابع انسانی و بهبود سطح زندگی کاری افراد
3.    استانداردسازی و بهبود مستمر فرآیندها

برنامه ها:

1.    بررسی تطبیقی استاندارد نیروی انسانی، تکمیل کارسنجی و بازنگری ساختار سازمانی واحدها.
2.    طراحی ساختار سازمانی برمبنای فرآیندها، انجام اصلاحات موردنیاز در ساختار منعطف سازمانی.
3.    تدوین دستورالعمل ها، مقررات و رویه های اجرایی موردنیاز در حوزه های منابع انسانی، تشکیلات و بهبود روش های سازمانی.
4.    بازنگری و ارزیابی بلوغ فرآیندهای سازمانی در جهت بروزآوری، احصاء و مدل سازی فرآیندها و فعالیت های موجود و شناسایی فرآیندهای جدید.
5.    پایش و بهبود مسیر اجرای فرآیندها بر اساس نتایج بلوغ فرآیندی، با هدف الکترونیکی سازی آن ها، حذف دوباره کاری ها و کاهش زمان ارائه خدمات.
6.    انجام اقدامات لازم در خصوص شناسایی گلوگاه های مخاطره آمیز مرتبط با هر فرآیند.
7.    طراحی و تدوین چهارچوب مفهومی مدیریت دانش در راستای یکپارچه سازی دانش سازمانی؛ تدوین چهارچوب سنجش و ارزیابی سطح آمادگی سازمان جهت اجرای پروژه مدیریت دانش با مشارکت واحدهای سازمان.
8.    استقرار سامانه بایگانی الکترونیکی مرکزی شامل برقراری امکان تفکیک اسناد، دسته بندی، شماره گذاری، اسکن، بارگذاری و ورود اطلاعات با هدف امکان دسترسی سیستمی به اسناد و مکاتبات سازمانی در فرآیند مدیریت دانش.
9.    آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی در راستای استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی با هدف بهبود و تعالی.
10.    تدوین شاخص های کلیدی عملکرد فردی مبتنی بر شاخص ها و اهداف کلان سازمان و واحدها، استفاده از شاخص ها در ارزیابی عملکرد دوره ای کارکنان و واحدهای سازمانی.
11.    شناسایی شایستگی های عمومی و تخصصی مشاغل به منظور تدوین مدل شایستگی مبتنی بر مشاغل و بروزرسانی و الکترونیکی سازی شناسنامه های شغلی، شرح وظایف و شرایط احراز ویژه هر شغل.
12.    تدوین مسیر پیشرفت شغلی و طراحی ساز و کار ارتقای کارکنان در راستای ضوابط مربوطه.
13.    پیگیری امور مربوط به مصوبات کمیته و کارگروه های ارتقاء سطح سلامت نظام اداری در راستای مقررات مربوطه و اجرای وظایف و تکالیف محوله.
14.    تثبیت و تکمیل سیستم جبران خدمات و برقراری ارتباط میان اجزای سیستم با سایر زیرسیستم های منابع انسانی.
15.    تدوین و اجرای سیستم مدیریت استعدادها.
16.    سنجش دوره ای سطح رضایت شغلی کارکنان و ارائه راهکارهای بهبود.
17.    سنجش سطح رضایت ذینفعان (نظیر ارباب رجوع و مشتریان)، ارائه راهکارهای بهبود به صورت دوره ای.
18.    طراحی مدل ساز و کار گردش شغلی کارکنان در مشاغل کلیدی و حساس.
19.    شناسایی مشاغل کلیدی و استراتژیک و تدوین برنامه جانشین پروری برای آن ها، با هدف پرورش مدیران آینده.
20.    پیگیری و ایجاد زیرساخت های لازم جهت استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و مدل تعالی سازمانی.
 
  
1400/03/02-10:25   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir