English     صفحه نخست
ابلاغیه ها
 
آخرین نسخه اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری را از اینجا دریافت نمایید.
 
 ردیف
شماره تاریخ موضوع فایل ابلاغیه پیوست
1 12020001 1389/03/23 ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری
2 12020002 1389/09/28 ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان
3 12020003 1390/02/31 ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی مالی ارزی
4 12020004 1390/03/09 ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین‌شده
5 12020005 1390/03/11 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامۀ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری
6 12020006 1390/07/19 ابلاغ دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
7 12020007 1390/08/23 ابلاغ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی
8 12020008 1390/09/21 ابلاغ دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی
9 12020009 1390/09/28 ابلاغ دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان
10 12020010 1390/10/03 ابلاغ آیین‌نامۀ اجرایی ماده (14) قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی
11 12020011 1390/10/20 ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه
12 120200012 1390/12/06 ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه
13 120200013 1391/02/25 دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه
14 120200014 1391/02/25
آستانۀ معاملات مشکوک به پولشویی (به ابلاغیه شماره 12020018 مراجعه شود).

15 120200015 1391/07/10 ابلاغ اساسنامه و امیدنامۀ صندوق سرمایه گذاری در سهام در اندازۀکوچک و در اندازۀ بزرگ
16 12020016 1391/07/09 شرایط معافیت شرکت سرمایه گذاری و مادر(هلدینگ) از ثبت نزد سازمان و حداقل سرمایه این نوع از نهاد‌های مالی
17 120200017 1391/07/16 شرایط معافیت شرکت‌های سهامی عام از ثبت نزد سازمان
18 120200018 1391/07/16 تغییر سقف معاملات مشکوک به پولشویی
19 120200019 1391/10/13 ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق‌های سرمایه گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق
20 120200020 1391/10/13 اشخاص حقوقی صالح برای ضمانت اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از سازمان
21 12020021 1391/10/25 شرایط اعمال مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه در بررسی تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی
22 120200021 1391/10/26 اصلاحات دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی مصوب مورخ 29/08/1389
23 120200022 1391/10/25 شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
24 120200023 1392/02/15 امکان مشارکت صندوق­های سرمایه­گذاری در اندازۀ بزرگ در تعهد پذیره­نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت
25 120200024 1392/02/18 ابلاغ دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوۀ تعیین حسابرس در نهادهای مالی، بورس‌ها و کانون‌ها
26 12020025 1392/03/19 ابلاغ مجاز بودن کارگزاران به دریافت کارمزد کمتر از سقف کارمزد معاملات اوراق بهادار برای شرکتهای تامین سرمایه
27 12020026 1392/04/08 ابلاغ دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار
28 12020027 1392/04/11
ابلاغ اساسنامه، امیدنامه و نحوه تعیین قیمت خرید و فروش در صندوق های سرمایه­ گذاری قابل معامله
29 12020028 1392/04/23 امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران
30 12020029 1392/04/23 ابلاغ ضوابط اختصاصی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در فرابورس ایران
31 12020030 1392/04/23 ابلاغ سقف کارمزد معاملات واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مختلف در بورس/فرابورس
32 12020031 1392/04/23
تعیین حداقل سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه
33 12030032 1392/06/28 اصلاح مواد 5 و6 دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
34 12020033 1392/08/19 ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد‌های مالی
35 12020034 1392/12/26
تغییر حداقل سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری (به ابلاغیه 12020059 مراجعه شود).

36 12020035 1393/12/05 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
37 12020036 1393/12/23 متن تغییرات اساسنامه، امیدنامه و دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان
38 12020037 1393/02/31 لزوم وجود سه گروه سهامداری مستقل در ترکیب موسسین شرکتهای تامین سرمایه
39 12020038 1393/03/04
اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری توسط سبدگردانها برای مشتریان(به ابلاغیه شماره 12020091 مراجعه شود)

40 12020039 1393/03/13 متن تغییرات نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری به منظور اختیاری نمودن استفاده از رکن ضامن نقدشوندگی(ابلاغیه شماره 12020057 مطالعه شود)
41 12020040 1393/03/19 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
42 12020041 1393/05/02 ابلاغ سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله مختلف در بورس / فرابورس در مرحله پذیره نویسی
43 12020042 1393/05/10
ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت با قابلیت انجام صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به قیمت روز درخواست (درحال حاضر موضوعیت ندارد).
44 12020043 1393/05/27 اجازه انجام معاملات قراردادهای آتی سهام به صندوقهای سرمایه گذاری
45 12020044 1393/07/01 امکان سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان
46 12020045 1393/07/05 ابلاغ حداقل سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری اختصاص بازارگردانی با مدیریت شرکتهای کارگزاری
47 12020046 1393/09/29
اعلام ترکیب مجاز دارایی های انواع صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار (به ابلاغیه 12020087رجوع شود).

48 12020047 1393/10/14 تعیین حداقل سرمایه نهادهای مالی
49 112020048 1393/10/16 انتقال اوراق بهادار به صندوقهای نیکوکاری و حذف کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات صندوقهای سرمایه گذاری نیکوکاری
50 12020049 1394/03/10 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
51 12020050 1394/05/24 امکان تبدیل به سهامی عام شدن شرکتهای تامین سرمایه
52 12020051 1394/07/08 محاسبه نمودن سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی در رعایت نصاب سرمایه گذاری صندوقها
53 12020052 1394/09/15
امکان مشارکت صندوقهای سرمایه گاری در فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت و شرایط آن (این ابلاغیه، طی ابلاغیه شماره 12020056 لغو شده است).

54 12020053 1394/10/12 جایگزینی ثبت رویداد روش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار
55 12020054 1394/11/05 دستورالعمل رسیدگی به اختلافات در کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت
56 12020055 1394/11/08 شرایط استفاده از نرم افزارها یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی توسط نهادهای مالی
57 12020056 1394/11/08 لغو ابلاغیه شماره 12020052 در خصوص امکان مشارکت صندوقهای سرمایه گذاری در فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت و شرایط آن
58 12020057 1394/12/11 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه
59 12020058 1394/12/24 عدم مشمولیت صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی از اعمال دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه گذاری
60 12020059 1394/12/24 اعلام حداقل شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید مجوز صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار
61 12020060 1395/03/19 ابلاغ نمونه اساسنامه شرکتهای ارائه کننده نرم افزارها و یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی
62 12020061 1395/03/29 امکان سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
63 12020062 1395/04/22 ابلاغ دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی
64 12020063 1395/05/18 ابلاغ دستورالعمل تاسیس و نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پروژه
65 12020064 1395/05/19 ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه(به ابلاغیه شماره 12020115 مراجعه شود)
66 12020065 1395/06/23 "اصلاحات نصاب سرمایه گذاری و حداقل شرایط بررسی درخواست تمدید فعالیت و افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری ""تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت"" و ""در اوراق بهادار با درآمد ثابت """
67 12020066 1395/06/23 میزان تغییرات قابل اعمال در برخی از هزینه های صندوقهای سرمایه گذاری بدون نیاز به دریافت تاییدیه از طرف سازمان
68 12020067 1395/07/03 دستورالعمل رسیدگی به اختلافات کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
69 12020068 1395/07/24 ابلاغ اساسنامه نمونه شرکتهای رتبه بندی
70 12020069 1395/09/22 ابلاغ اساسنامه نمونه شرکتهای تامین سرمایه(سهامی عام)
71 12020070 1395/09/23
فراخوان دریافت تقاضای تاسیس شرکت رتبه بندی(ممنوعیت حضور بورسهای فعال در کشور، بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ترکیب سهامداری موسسات رتبه بندی)

72 12020071 1395/09/23 امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام توسط صندوقهای سرمایه گذاری
73 12020072 1395/10/15 امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله سهام توسط صندوقهای سرمایه گذاری
74 12020073 1395/10/20
تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری ""در اوراق بهادار با درآمد ثابت"" و همچنین نحوه تمدید فعالیت و افزایش سقف صندوقهای سرمایه گذاری ""در اوراق بهادار با درآمد ثابت"" و ""تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت"" (ابلاغیه شماره 12020160 مطالعه شود)
75 12020074
1395/12/17
شرایط مدیر سبد و تحلیلگر مجوز سبدگردانی نهادهای مالی  
76 10200193 1395/12/28 شرایط تایید تغییر در ترکیب سهامداران شرکتهای کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری  
77 12020075 1395/12/21 ابلاغ دستورالعمل حسابداری ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی سبد‌ اختصاصی، رویه حسابداری اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق های سرمایه‌گذاری و صورت های مالی نمونه صندوق های زمین و ساختمان
78 12020076 1395/12/27 اصلاحات در دستورالعملهای تاسیس و فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی  
79 12020077 1396/02/12 اصلاح مواد 8 و 17 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی  
80 12020078 1396/02/12 اصلاح بندهای 16 و 18 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش­دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت  
81 12020079 1396/03/28 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا
82 12020080 1396/04/25 دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در صندوقهای سرمایه گذاری
83 12020081 1396/05/21 اصلاح کارمزدهای نهاد واسط و کارمزدهای خدمات ارکان انتشار اوراق صکوک  
84 12020082 1396/05/21 محکومیتهای انضباطی قطعی(این ابلاغیه اصلاح شده است. به ابلاغیه شماره 110200232 مراجعه شود)  
85 12020083 1396/05/21 ابلاغ دستورالعمل تاسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه
86 12020084 1396/06/21
ابلاغ اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه بندی
87 12020085 1396/06/21
ابلاغ نحوۀ حضور بورس ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ترکیب سهامداری مؤسسه رتبه بندی

88 12020086 1396/06/21
فراخوان عمومی دریافت تقاضای تاسیس موسسه رتبه بندی

89 12020087 1396/07/11
اعلام نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از ماخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوقها و تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوقها در فرابورس ایران(آخرین حدنصابهای سرمایه گذاری پیوست ابلاغیه 12020097 می باشد)
90 12020088 1396/07/11 لزوم سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس ها و اعلام برخی مفاد اصلاحی در اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری  
91 12020089 1396/07/11 تعیین سقف سرمایه صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور وابطال و اعلام حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری  
92 12020090 1396/07/15 ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس در خصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار  
93 12020091 1396/08/03  اصلاح ابلاغیه شماره 12020038 مورخ 93/3/4 سازمان در خصوص اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری توسط سبدگردانها برای مشتریان  
94 12020092 1396/08/14
ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوقها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 
95 12020093 1396/09/05 افشای ماهانه پورتفوی صندوقهای سرمایه گذاری
96 12020094 1396/09/13 ابلاغ اساسنامه نمونه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه ......(سهامی خاص)
97 12020095 1396/09/19 اصلاح بند 1 و 2 توضیحات بخش الف پیوست 4 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان  
98 12020096 1396/09/27 ابلاغ اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق سرمایه گذاری ارزی
99 12020097 1396/11/28 نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه
100 12020098 1396/11/29 اصلاح جداول پیوست دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
101 12020099 1396/12/14 رویه اجرایی پرداخت کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار
102 12020100 1396/12/15 درخواست صدور موافقت اصولی ومجوز تاسیس یا تبدیل انواع نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری  
103 12020101 1397/01/27 اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی  
104 12020102 1397/01/29 تعیین برخی مقررات تاسیس و فعالیت و بررسی درخواستهای افزایش سقف صندوقهای سرمایه در اوراق بهادار  
105 12020103 1397/03/29 اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی  
106 12020104 1397/04/05 اعلام فرمهای مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط صدور و ابطال غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه گذاری
107 12020105 1397/05/10 بررسی مجدد تقاضای تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی که حداقل امتیاز سوابق تجربی را کسب نمی نمایند  
108 12020106 1397/05/29 اعلام امکان اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه به صندوقهای سرمایه گذاری  
109 12020107 1397/05/29 عدم امکان ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت بیش از یک صندوق سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"  
110 12020108 1397/05/29 تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در هر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و اصلاح امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری مذکور  
111 12020109 1397/06/03 ابلاغ دستورالعمل تامین مالی جمعی
112 12020110 1397/06/17 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری "صندوق در صندوق"
113 12020111 1397/06/27 اصلاح ماده 9 و اضافه نمودن ماده 10 به دستورالعملهای نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری و ETF  
114 12020112 1397/07/10 شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی
115 12020113 1397/08/09 اصلاح بند 4 ابلاغیه شماره 12020091 مورخ 96/8/3 سازمان در خصوص سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان توسط سبدگردان‌ها و حذف بند 2 ماده 16 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان  
116 12020114 1397/08/15 شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری  
117
12020115 1397/08/20 ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی
118 12020116 1397/08/21 بررسی مجدد تایید صلاحیت حرفه ای متقاضیان مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی در صورت عدم احراز صلاحیت علمی  
119 12020117 1397/09/06 اعلام لزوم عضویت صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  
120 12020118 1397/09/21 اصلاح مقدمه و جداول پیوست "دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی"
121 12020119 1397/09/25 انجام معاملات قراردادهای آتی سبد سهام توسط صندوق های سرمایه گذاری  
122 12020120 1397/11/03 سقف مجاز داراییهای تحت مدیریت مدیران صندوقهای سرمایه گذاری(به ابلاغیه شماره 12020166 رجوع شود)  
123 12020121 1397/11/03 شرایط استفاده از پایگاه اینترنتی یا سایر فناوریهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری به منظور اخذ درخواستهای صدور و ابطال  
124 12020122 1397/12/08 ابلاغ فهرست نهادهای مالی مجاز به فعالیت در زمینه تامین مالی جمعی و ضوابط مربوط به نحوه انجام فعالیت آنها  
125 12020123 1397/12/19 ابلاغ کارمزدهای ارائه خدمات تامین مالی جمعی  
126 12020124 1397/12/26 سامانه سجام شرکت سپرده گذاری مرکزی برای شناساییی مشتریان حقیقی ایرانی
127 12020125 1397/12/27 تغییرات اساسنامه شرکت مادر(هلدینگ) در قالب تعاونی سهام عام با محوریت اساسنامه نمونه مصوب سازمان برای شرکت مادر(هلدینگ) با شخصیت حقوقی سهامی عام
128 12020126 1397/12/27 نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام و حق تقدم سهام
129 12020127 1397/12/27 ابلاغ مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سرمایه گذاری صندوقها در سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی
130 12020128 1397/12/28 تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه نهادهای مالی دارای سهامدار بانکی یا اشخاص وابسته به بانکها
131 12020129 1398/02/03 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری "صندوق در صندوق" با ساختار قابل معامله
132 12020130 1398/02/18 ابلاغ چک لیست های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
133 12020131 1398/02/22 ابلاغ حداقل مفاد قرارداد منعقده بین عامل و نهاد مالی
134 12020132 1398/02/30 الزام به عضویت کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
135 12020133 1398/05/01 ابلاغ اوراق بهادار مجاز قابل سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری(این ابلاغیه کان لم یکن شده است به ابلاغیه شماره 12020134 مراجعه شود)
136 12020134 1398/05/01 شرایط سرمایه­ گذاری صندوق­های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (اصلاحیه ابلاغیه شمارۀ 12020133 مورخ 1398/05/01)
137 110200232 1398/05/02 محکومیت های انظباطی موثر و محدودیتهای تبعی در نهادهای مالی
138 110200233 1398/05/02 تمدید مجوز فعالیت سبدگردانی و صندوقهای تحت مدیریت شرکتهای کارگزاری حایز شرایط
139 12020135 1398/05/07 ابلاغ درجه بندی ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری توسط شرکتهای رتبه بندی اعتباری  
140 12020136 1398/05/12 ابلاغ میزان وثایق مورد نیاز و همچنین شرایط لازم جهت انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن  
141 12020137 1398/05/19 امکان افزودن موضوع فعایت شرکتهای سرمایه پذیر مشابه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه به اساسنامه شرکتهای مادر(هلدینگ)  
142 12020138 1398/05/22 شرایط  پذیرش سمت متعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت  
143 12020139 1398/05/27 اصلاح بخشی از دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت  
144 12020140 1398/06/03 افزایش حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تأسیس و فعالیت در شرکت های تأمین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و همچنین مجوز های فعالیت فرعی در نهادهای مالی مذکور
145 12020141 1398/06/03 دستورالعمل نحوه اعطای مجوز تأسیس و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی
146 044/440/ب/98 1398/05/14 هنجارها و اصول رفتاری مدیران نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
147 12020142

1398/06/09

اصلاح شرایط موسسین یا سهامداران نهادهای مالی شامل شرکتهای سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی، تامین سرمایه و گروه خدمات بازار سرمایه
148 12020143 1398/07/21

تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری"در سهام" و" مختلط" در بازار پایه فرابورس ایران

149 12020144

1398/08/19

ابلاغ کلیات ساختار صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات


150 12020145 1398/11/01 اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان
151 12020146

1398/11/30

اصلاح شرایط موسسین یا سهامداران شرکت تامین سرمایه

152 12020147 1398/12/05

شرایط مشارکت صندوقهای سرمایه گذاری در قرارداد های فروش تعهدی

153 12020148 1398/12/07

اصلاح مصوبه پانصد و سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان(اصلاح ابلاغیه 12020112-1397/7/10)


154 12020149 1398/12/7 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم"
155 12020150 1398/12/24

نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه سجام

156 12020151 1398/12/27

ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوقهای سرمایه گذاری

157
12020152 1399/01/18

اصلاح دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری

 
158 12020153 1399/01/20 ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص واگذاری سهام دولتی در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
159 12020154 1399/01/20 ابلاغ کاهش کارمزد معاملات صندوقهای سرمایه گذاری
160 12020155 1399/01/20

ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه گذاری " صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت " وارائه جدول مربوطه


161 12020156 1399/01/27

ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص اصلاح شرایط نمایندگان مجوز مشاور پذیرش و مجوز مشاور عرضه

 
162 12020157 1399/02/01 اعلام شرایط حذف رکن ضامن نقدشوندگی در صندوقهای سرمایه گذاری فعال  
163 12020158 1399/02/01 ابلاغ نمونه امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری موضوع تبصره 2 قانون بودجه کل کشور سال1399
164 12020159 1399/02/06

ابلاغ مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری موضوع تبصره 2 قانون بودجه کل کشور سال 1399

165 12020160 1399/02/08 لغو الزام صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم سهام
166 12020161

1399/02/14

معافیت پذیره نویسی اولیه صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 2 تبصره2 قانون بودجه سال 1399 از پرداخت کلیه کارمزدها

 
167 12020162 1399/04/08 تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و...  
168 12020163 1399/04/18 نکات تکمیلی در ارزیابی داراییها جهت انجام افزایش سرمایه
169 12020164 1399/04/23 ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال
170 12020165

1399/05/04

آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت

171 12020166 1399/05/06

تعیین چارچوب سقف صندوق­های سرمایه­ گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مختلط و سهامی متناسب با سرمایه مدیران صندوق­ها

 
172 12020167 1399/05/06 تعیین مقررات مرتبط با مدیران سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری  
173 12020168 1399/05/06 فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صندوق ها دراوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول
174 12020169 1399/05/11

ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه گذاری صندوقهای در اوراق بهادار با  درآمد ثابت

   
175 110200275 1399/05/15

ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس در خصوص نحوه اجرای مفاد تبصره  4 ماده 5و تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت

 
176 12020170 1399/06/02 فراهم شدن امکان افزایش ضریب اعتباری کارگزاری در صورت لزوم و امکان اخذ اعتبار توسط صندوق های سرمایه گذاری برای خرید سهام عدالت  
177 12020171 1399/06/10 ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص اصلاح برخی از مصوبات در ارتباط با راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری موضوع تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
178 110200278 1399/06/16    شناسایی مشتریان بازارسرمایه به صورت موقت از طریق الکترونیکی و غیرحضوری
179 12020172 1399/06/17 اصلاح نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"
180 12020173 1399/06/18 ابلاغ مصوبه هیئت مدیره سازمان درخصوص تعیین تکلیف ذخیره تصفیه و مبالغ مازاد بر آن در صندوقهای سرمایه گذاری  
181 12020174 1399/08/12

اصلاح حدنصابهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت

182 12020175 1399/08/17

امکان تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال


183 12020176

1399/09/10

افشای اطلاعات از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران(کدال)

 
184 12020177 1399/09/10

شرایط تأسیس و عضویت در هیئت مدیره  شرکت های تأمین سرمایه

 
185 12020178 1399/09/22 اصلاح سقف واحدهای صندوق های سرمایه گذاری، نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اعلام موافقت بانک مرکزی با مشارکت اشخاص حقوقی در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری
 
186 12020179 1399/10/15

لزوم انتقال سود تغییر ارزش و سود فروش سرمایه گذاری جاری در شرکت های سرمایه گذاری استانی به اندوخته سرمایه ای

 
187 12020180 1399/11/05

اصلاح تبصره 5 ماده 2 از دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

 
188 12020181 1399/11/14

تعیین چارچوب درخواست تاسیس صندوق­های سرمایه­ گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا

 
189 12020182 1399/12/03

اصلاح نصاب سرمایه­ گذاری صندوق­ های سرمایه­ گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

190 12020183 1399/12/11

اصلاح نصاب سرمایه­ گذاری صندوق­ های سرمایه­ گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

 
191 12020184 1399/12/16

نحوه اجرای ابلاغیه شماره 12020183

 
192 12020185 1399/12/17

ابلاغ مصوبه هیئت مدیره سازمان درخصوص اصلاح ماده 3 اساسنامه موسسات رتبه بندی

 
193 12020186 1400/01/30

امکان انتشار اوراق بدهی با موضوع خرید سهام در شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ

 
194 12020187 1400/02/13

ابلاغ بخشی از بسته بازنگری در مقررات به منظور توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم و تسریع در امور اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری

195 12020188 1400/02/16

سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی

 
196 12020189 1400/02/20

سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبع

 
197 12020190 1400/04/22

ارائه سازو کار تغییرات برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذار

 
198 12020191 1400/04/22

تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صورتجلسات

 
199 12020192 1400/04/22

تعیین الزامات صاحبان امضای مجاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 
200 12020193 1400/04/22

ممنوعیت عضویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هیات مدیره شرکت‌ها

 
201 12020194 1400/04/22

اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام

 
202 12020195 1400/04/22

تایید پرداخت الکترونیکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

203 12020196

1400/05/04

 نمونه اساسنامه و امیدنامه‌های صندوق سرمایه‌گذاری "سهامی اهرمی"

204 12020197 1400/05/18

دستورالعمل اجرایی دریافت و ارسال برخط درخواست های صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال

205 12020198 1400/06/09

تخفیفات کارمزد ناشی از معاملات صندوق های سرمایه گذاری و سبدهای اختصاص

 
206 12020199 1400/07/11

دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری نوع دوم

207 12020200 1400/07/11

شرایط لازم جهت تصدی سمت  مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزام به تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

 
208 12020201 1400/07/11

اصلاح بخش الف پیوست 4 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان

 
209 12020202 1400/08/03

امکان احتساب ذخیره تغییر ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت


210 12020203 1400/07/28

اصلاح بند 1 ابلاغیۀ شمارۀ 12020142 مورخ 1398/06/09 درخصوص  شرایط مؤسسین یا سهامداران نهادهای مالی شامل شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی و گروه خدمات بازار سرمایه


211 12020204 1400/08/03

ابلاغ نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری "املاک و مستغلات"


212 12020205 1400/09/02

افزایش حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت در شرکت های تامین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و همچنین مجوزهای فعالیت فرعی در نهادهای مالی مذکور

 
213 12020206

1400/09/10

اعلام شرایط شرکت های سبدگردانی جهت ارائه درخواست تاسیس صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

 
214 12020207

1400/09/24

امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی

215 12020208

1400/10/19

اصلاح  بند (2) بخش ب پیوست( 4) دستورالعمل‌های تأسیس و فعالیت سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی

 
216 12020209 1400/11/13

امکان انتشار انواع اوراق اختیار معامله  توسط صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در رابطه با دارایی پایه تحت تملک

 
217 12020210 1400/11/17

سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه

218 12020211 1400/11/18

ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی

219 12020212

1400/12/04

ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق با ساختار «قابل معامله» و «مبتنی بر صدور و ابطال» دارای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز

220 12020213 1400/12/14

ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط  صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 
221 12020214 1400/12/21

اصلاح  دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری

222 12020215 1400/12/21

اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص سرمایه‌گذاری در «اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل‌قبول»

 
223 12020216 1400/12/21

اصلاح نحوه محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام / صندوق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (اصلاح ابلاغیه‌های 12020112 مورخ 10/7/1397، 12020148 مورخ 07/12/1398 و 12020202مورخ  03/08/ 1400)

 
224 12020217 1400/12/21

فراهم شدن امکان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به مدت نامحدود


225 12020218 1400/12/21

امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله» و همچنین صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای مذکور  به قیمت روز درخواست 


226 12020219 1401/01/15

دستورالعمل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در سهام، مختلط و در اوراق بهادار مبتنی بر کالا»

227 12020220 1401/01/16

ابلاغ دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی در رعایت الزامات امنیت و فناوری اطلاعات بازار سرمایه

 
228 12020221 1401/02/17

 اصلاح ضمانت اجرای پیاده سازی پرداخت الکترونیکی صندوق های سرمایه گذاری

  
229 12020222 1401/03/22

اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری

 

 
230 12020223 1401/03/24

اصلاح بخش‌هایی از ابلاغیه شماره12020203 درخصوص شرایط مؤسسین و سهامداران شرکت‌های سبدگردان، مشاورسرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی اعتباری و گروه خدمات بازار سرمایه

 
231 12020224 1401/04/08

لزوم ارسال اطلاعات شرکت‌های دارای مجوز سبدگردانی و سبدهای اختصاصی آن‌ها

  
232 12020225 1401/04/21

پرداخت کارمزد حق بررسی درخواست تاسیس نهادهای مالی

  
233 12020226 1401/05/19

اصلاح بخش هایی از دستورالعمل  تأسیس و فعالیت و اساسنامه مشاور سرمایه گذاری به منظور تسهیل راه اندازی شرکت های مربوط و تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل ابلاغیه شماره12020199

  
1401/05/22-16:51 تاريخ به روز رسانی:   802456 تعداد بازديد:
 
Skip Navigation Links.

 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir